TRYSKACie STROJE S METACÍMI KOLesami

Jedná sa o stroje, ktoré neotryskávajú povrch pomocou stlačeného vzduchu, ale pomocou kinetickej energie, prenášanej na abrazívum z metacích kolies – turbín.
Turbíny (metacie zariadenie) sú osadené  pohonmi o potrebnom výkone (kW) podľa charakteru zariadenia. Tieto stroje disponujú niekoľkonásobne vyšším výkonom než tlakovzdušné zariadenie.
Sú navrhované podľa špecifického charakteru tryskaného materiálu (tyče, plechy, pásy, výkovky, odliatky, konštrukcie apod.).

Veľké skladové zásoby náhradných dielov sú vítaným benefitom našich spokojných zákazníkov.

Vďaka veľkému počtu servisných tímov sme schopní riešiť ako náhle operatívne servisy (7dní v týždni), tak i veľkoobjemové repase a modernizáciu tryskacích strojov, s ktorými majú naši pracovníci bohaté skúsenosti - viac v sekcii Repase

Potrebujete navrhnúť najvhodnejší tryskací stroj pre Vašu aplikáciu? Neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie, ktoré Vám odporučí najvhodnejšie zariadenie.

Závesné tryskacie stroje priebežné

Priebežné tryskače s vaľčekovým dopravníkom

Bubnové tryskače

STOLOVÉ TRYSKAČE

ŠPECIÁLNE TRYSKACIE STROJE PRE TRYSKANIE KAMEŇA

ŠPECIÁLNE TRYSKACIE STROJE

TRYSKANIE TRUBIEK, GUĽATÍN A PROPÁNBUTÁNOVÝCH FLIAŠ

TRYSKANIE TYČÍ, ROXOROV A REŤAZÍ

Copyright 2021 © Spolmont s.r.o. | Created by Weboo

Nezáväzný dopyt