ABRAZíva PRe KVALITNé TRYSKanie A Pieskovanie

Spolmont je dodávateľom abrazívnych materiálov na tryskanie. Vlastné sklady a doprava abrazíva priamo zákazníkovi rieši rýchlo a operatívne požiadavky na dodanie. Vlastné testovacie centrum a mnohoročné skúsenosti následne pomáhajú našim zákazníkom vo výbere kvalitného abrazíva do pieskovačky.

Tým to však začína, ponúkame omnoho viac než predaj abrazíva, a to je profesionálny prístup k nastaveniu vášho tryskača s vyhodnotením parametrov abrazíva. Ako oficiálny distribútor skupiny WINOA GROUP používame vyhodnocovacie grafy a dokumenty, ktoré zobrazia a stanovia optimálne materiály, ktoré vedú k úspore Vašich nákladov pri tryskaní a zaistí vysokú kvalitu a rýchlosť tryskania.

Prostredníctvom našej spoločnosti je možné aplikovať i nové najpokrokovejšie typy abrazív - zmesi, ktoré predurčujú Vaše zariadenie k ešte  väčšiemu výkonu než pri použití štandardných zmesí, pričom je všetko testované, sledované a priebežne vyhodnotené.

Neriaďte se teda len cenou, ale prijmite pridanú hodnotu, ktorú naše produkty a služby ponúkajú.RAMICKÉ ZIRBLAST

POUŽÍvajtE KVALITNé PieSKOVACie ABRAZívum. ŠETriTE VAŠE Prevádzkové NÁKLADY I OPOTrEBENé TECHNOLóGIe!

ABRAZívum OCEľOVÁ DRŤ (GH, GL, GP)

Oceľová ostrohranná drť sa vyrába drvením špeciálne tepelne upravených zŕn granulátu. Používa sa pre čistenie a úpravu povrchu. Tento materiál je optimálny pre väčšinu aplikácií využívajúcich tryskanie pomocou tlakovzdušného tryskania, ale podľa nových výskumov a ich výsledkov je ostrohranná drť vhodnejšia a ekonomickejšia i pre stroje s metacími kolesami – v týchto prípadoch je ale nutná konzultácia s obchodným oddelením. Poprednou vlastnosťou tohto výrobku je predovšetkým rýchlosť tryskania, a tiež jeho schopnosť perfektného tryskania – lepší kotviaci profil pre aplikáciu farieb než u granulátu.

Oceľová drť je vyrobená v troch tvrdostiach:

1) GH - 62-67 HRC
2) GL - 54-59 HRC
3) GP - 45-52 HRC

Obch. název

G10

G12

G14

G16

G18

G25

G40

G50

G80

G120

 (μm)

2000 - 2800

1800 - 2360

1500 - 2000

1200 - 1700

1000 - 1400

710 - 1180

425 - 950

300 - 710

200 - 420

120 - 295

ABRAZívum OCEľOVÝ GRANULÁT (S) - OCEľOVÉ GULIČKY (BROKY)

Guľatý oceľový granulát typu S je vyrobený z nadeutektoidnej špeciálne upravenej oceli. Má jemnú homogénnu štruktúru temperovaného martenzitu, ktorá vykazuje optimálnu odrazovú pružnosť a odolnosť proti únave materiálu. Tento materiál je optimálny pre väčšinu aplikácií využívajúcích tryskanie pomocou metacích kolies. Vlastnosti tohoto výrobku, predovšetkým jeho životnosť a odolnosť proti mrazom, umožňujú maximálny čistiaci účinok pri optimálnych nákladoch.

Obj. číslo  

 AO S1320

 AO S1110

AO S0930 

 AO S0780

AO S0660 

 AO S0550

AO S0460 

AO S0390 

 AO S0330

AO S0280 

AO S0230 

AO S0170 

 Obch. název

 S 1320

 S 1110

 S 930

 S 780

 S 660

 S 560

 S 460

 S 390

 S 330

 S 280

 S 230

 S 170

 (μm)

4000 - 4750

3350 - 4000

2800 - 3350

2360 - 2800

2000 - 2360

1700 - 2360

1400 - 2000

850 - 1400

850 - 1400

810 - 1000

600 - 850

500 - 850

Spoločne s Vami vyberieme vhodné abrazívum do Vášho tryskacieho zariadenia!

Abrazívum je dodávané na paletách v balení 1 t (možno dohodnúť i menšie balenie, najmenšie množstvo je 25 kg)

ABRAZívum KORUND (OXID HLINITÝ)

Umelý korund je hnedý  vďaka svojim charakteristickým vlastnostiam – vysokej tuhosti a tvrdosti. Je používaný pre tryskanie v tryskacích kabínach i halách s recykláciou abrazíva. Korund možno mnohonásobne recyklovať, a tým významne znížiť náklady na tryskanie. Iné frakcie sú dostupné po dohode.

Tryskanie s korundom je rýchle a používa sa predovšetkým do injektorových tryskacích kabín (proti oceľovému abrazívu je ľahký, ale na tryskaný prostriedok veľmi agresívny).

Objednací číslo

 AK 0012

 AK 0014

 AK 0016

 AK 0020

 AK 0024 

AK 0030  

 AK 0036

 Obchodný názov

 F 12

 F 14

 F 16

 F 20

 F 24

 F 30

 F 36

 Veľkosť (μm)

 2000-1400

 1700-1180

 1400-1000

 1180-850

 850-600

 710-500

 600-425

Objednacie číslo  

 AK 0040

 AK 0046

 AK 0054

 AK 0060

 AK 0070

 AK 0080

 AK 0090

 Obchodný názov

 F 40

 F 46

 F 54

 F 60

 F 70

 F 80

 F 90

 Veľkosť (μm)

 500-355

 425-300

 355-700

 300-212

 250-180

 212-150

 180-125

Balenie je vo vreciach po 25 Kg netto. Pri väčšom odbere dodávka v bigbagu alebo na palete.

ABRAZívum BALOTINA (SKLENeNÉ gULIČKY)

Jedná sa o sklenené mikroguličky, ktoré sú vhodné pre tryskanie v uzavretých systémoch s možnosťou recyklácie abrazíva. Balotina umožňuje veľmi šetrné tryskanie bez poškodenia materiálu. Môžete ju využiť pre jemné leštenie nerezového materiálu. Iné frakcie sú dostupné po dohode.

Objednacie číslo

AB 0007

 AB 008

 AB 0009

 AB 0010

 AB0112

AB 0134 

 AB 0159

Obchodný názov

B 7

 B 8

 B 9

 B 10

 B 112

 B 114

 B 159

Veľkosť (μm)

570-700

 430-570

 325-430

 200-300

 150-250

 100-250

 70-110

NEREZOVÉ ABRAZívum (STELUX C A STELUX CN)

Nerezové abrazívum Stelux je odporučené pre čistenie povrchov, predúpravu a dočisťovanie nekovových materiálov, oceľových odliatkov a výkovkov. Tryskanie nerezovým abrazívom je omnoho šetrnejšie k životnému prostrediu než granát alebo oxid kremíka. Nerezové abrazívum je plne recyklovateľné a rešpektuje tak požiadavky na životné i pracovné prostredie. Zaoblené abrazívum je určené pre tryskacie stroje s metacími kolesami.

 zloženie  STELUX C

 vlastnosti

 zloženie STELUX CN 

vlastnosti  

 Chrom cca15%

 Hustota: 4,4kg/dm3

 Chrom cca 18%

 Hustota: 4,4kg/dm3

 Nikel cca1%

 dobrá ochrana proti oxidácii

 Nikel cca 9%

 dobrá ochrana proti oxidácii

 Uhlík cca 0,25%

 Tvrdost: 42 HRC

 Uhlík cca 0,25%

 Tvrdosť: 30 HRC

 Mangán cca 1%

 Tvar: nepravidelný, zaoblený

 mangán cca 2 %

 tvar guľatý nepravidelný

 Kremík cca 3%

 

 kremík cca 3,5 %

 

KERAMICKÉ ABRAZívum ZIRBLAST

Zirblast je keramické abrazívum. Tieto tavené keramické mikroguličky majú väčšiu hustotu než sklenené abrazívum, čím majú väčšiu účinnost, a zároveň nižšiu hustotu než oceľové abrazívum, takže nedochádza k deformáciám povrchu. Odporučené pre použitie na čistenie liatych foriem, shot peenig, vhodné k ošetreniu povrchov (očištenie, konečná úprava hladkého povrchu, odstránenie otrepov, omieľanie, leštenie), odstránenie farieb, lakov, čistenie nerezových materiálov používaných v potravinárstve.

chemické zloženie  

AB 0007

ZrO2 67 %

Hustota: 3,85 g/cm3

SiO2 30 %

Objemová hmotnosť: 2,3 kg/

ostatné 3 %

Tvrdosť: 64 HRC

Balenie je vo vreciach po 25 kg netto. Pri väčšom odbere dodávka v bigbagu alebo na palete.

Objednacie číslo

A 20020

 A 20030

A 20040 

 A 20060

 A 20120

 A 20125

 A 20205

Obchodný názov

B 20

 Z 30

Z 40

 Z 60

 Z 120

 Z 125

 Z 205

Veľkosť (μm)

600 - 850  

 425 -600

250 - 425

 125 - 250

 70 - 125  

 0 - 125   

 0 - 63   

Copyright 2021 © Spolmont s.r.o. | Created by Weboo

Nezáväzný dopyt