MONTÁŽE A DEMONTÁŽE TECHNOLOGICKÝCH LINIEK

Vykonávame  kompletné demontáže a montáže technologických celkov montážnych liniek. Na obrázkoch je vidieť demontáž liatej linky "LOST FOAM". Technológia potom bola našou firmou montovaná na Ukrajine.

Mimo uvedené kompletné montáže riešime i čiastkové opravy vybavenia a zaridenia zlievarne ako sú granulátory, výmeny ventilátorov kuplových pecí, rozvody vzduchotechnických potrubí (výdušné, sacie potrubie).

KOMPLETNé I Čiastkové MONTÁŽE A DEMONTÁŽE zlievarenských LINiEK

SOUČÁSTNÍ MONTÁŽNyCH PRác NA KľúČ BoLO:

  • Inštalácia valčekových dopravníkov
  • Miešače pre výrobu foriem
  • Zásobníky piesku a regenerátov
  • Pneudopravy piesku vrátane dodávok
  • Rozvody stlačeného vzduchu a chladiacej vody
  • Systém odsávania a odprášenia vrátane VZT
  • Technologické časti pre výrobu foriem (chladnička, ventilifty, atď.)
  • Vybíjacia kabína a vibračný rošt
  • Vozíky pre prevážanie foriem a jadier
  • Všetky oceľové konštrukcie pre jednotlivé komponenty (plošiny, rebríky, nosné časti, atď.)

Copyright 2021 © Spolmont s.r.o. | Created by Weboo

Nezáväzný dopyt