AUTOLAKOVne

ZÍSKajTE KVALITNú LAKOVACiu KABíNU S PLNÝM SERVISoM A ZÁRUKOU OD SPOLMONT S.R.O.

  • Autolakovňa je vybavená vykurovacou vzduchotechnickou jednotkou s viacstupňovým horákom na zemné plyny s ekonomickou prevádzkou
  • Ako alternatívne vyhrievacie média sú navrhnuté napr. LTO a tekutý plyn
  • Zateplené samonosné sendvičové konštrukcie kabíny umožňujú rýchlu realizáciu
  • Prášková úprava panelov disponuje vysokou životnosťou
  • Systém podlahového odsávania v rošte potom nevyžaduje stavebné úpravy do podlahy

ZÁKLADNé ROZMeRY LAKOVACej KABíNY:  7 000 X 4 000 X 2 600 MM (3 400 MM)

Zariadenie slúži  pre nanášanie lakov osobných a dodávkových automobilov. Budú používané rozpúšťadlové farby zaradené podľa ČSN 650201 ako horľaviny II. triedy (bod vzplanutia vyšší ako 21°C).

Kabína je štandardne riešená ako neprejazdná. Pre zavážanie dielov do kabíny slúži trojkrídlová skladacia kabína o rozmeroch 3000 x 2600 mm. Lakovacia kabína je tvorená plášťom zo sendvičových panelov a nosníkovej konštrukcie. Je inštalovaná na zvýšenej oceľovej nadstavbe nahradzujúcej podlahové odsávacie kanály. Kabína je konštruovaná pre vnútorné prostredie. Výška nadstavby je 300 mm. Podlaha pracovného priestoru striekacej kabíny je osadená dvoma radami oceľových roštov, pod roštmi umiestenou filtráciou tvorenou filtrom paint stop zo sklených vlákien a polyesterovým filtrom POLY 150.

Vetranie kabíny zaisťuje vetracia jednotka so vstupnou filtráciou (primárna), na odsávacej časti môže byť inštalovaný filter s aktívnym uhlím pre odlúčenie TOL z odsávaného vzduchu.

TECHNICKé DATA KABíNY:

Dodáme na vyžiadanie.

NA ZÁKLADe Vášho POŽiADAVKU VÁM sPRACUJEME NÁVRH riEŠENia S UMieSTeNÍM KABíNY

Copyright 2021 © Spolmont s.r.o. | Created by Weboo

Nezáväzný dopyt